WS-E2-Wat wil de energieke samenleving met de bodem?


Hoe bouwen we de impuls van 2015 uit tot een heuse brede bodembeweging?

Workshop voorzitter: Ard Hordijk

Het Jaar van de Bodem heeft burgers geraakt. Burgers die de bodem al kennen als een wezenlijke en multifunctionele hulpbron, maar ook burgers die de bodem nu pas zijn gaan zien. De bodem nu op zijn waarde beginnen te schatten, en in beweging komen om de bodem meer recht te doen. Het Jaar van de Bodem pakt daarmee uit zoals het initiatief van de VN is bedoeld: de bodem levert diensten aan iedereen. Laat de bodem dan ook van iedereen worden, en laat iedereen er zorg voor dragen.

Nu hebben burgers een andere verhouding tot de bodem dan de professionals en beleidsmakers die zich er dagelijks mee bezighouden. In de workshop bekijken we hoe dat ligt en hoe we daarmee verder willen en kunnen. Zodat bodembewustzijn ook in Nederland vanzelfsprekend wordt.