Campagne Bodembewust Boeren


Wat zijn goede voorbeelden, wat zijn instrumenten die bijdragen aan een Campagne Bodembewust Boeren. Een campagne gericht op de boer en zijn contextuele omgeving.

Workshop voorzitter: Everhard van Essen

Presentatie door Marleen Zanen (Louis Bolkinstituut, namens initiatiefgroep Bodembewust Boeren), Campagne Bodembewust Boeren.

Presentatie door Peter Schipper (WUR), Goede Grond voor een Duurzaam Watersysteem

Presentatie Arno Peekel (ZLTO), ZLTO en een bodemprogramma

De bodem is voor boeren hun belangrijkste kapitaalgoed. Zonder gezonde en vruchtbare bodem zal op termijn de productie achteruitlopen en komt het voortbestaan van de onderneming in het geding. De bodem verdient dus alle zorg en aandacht. Of wordt de boer teveel afgeleid door perikelen rondom mest, hypotheken, administratie en leveringscontracten? In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek hoe we de boer in staat kunnen stellen om achter zijn bureau vandaan te komen of af te dalen van zijn tractor, om in de bodem te kijken. Zodat zijn eigen waarnemingen van het organische stof, het bodemleven, de bodemstructuur en het grondwater weer leidend zijn voor te maken keuzes binnen de onderneming.

Met dit deel in het achterhoofd is een initiatiefgroep gestart met het voornemen een campagne te starten. Wat dan opvalt: er zijn al veel mooie praktijkvoorbeelden en tools beschikbaar. Kunnen we deze onder één noemer brengen: bodembewust boeren? In de bijeenkomst vertellen we over de plannen en maken we een inventarisatie van wat al loopt.

Centrale vraag

Wat zijn goede voorbeelden, wat zijn instrumenten die bijdragen aan een Campagne Bodembewust Boeren. Een campagne gericht op de boer en zijn contextuele omgeving.

Concept agendapunt

Boeren ´boeren´ bodembewust. Natuurbeheerders beheren bodembewust. Daar waar mogelijk doen ze dat samen. Voor hen beiden is de bodem hun belangrijkste productiefactor en het lange termijn gebruik heeft prioriteit. De samenleving beloont hen voor het beheer van ons natuurlijk kapitaal.
Wenselijkheid om mooie initiatieven van ‘boer en bodem’ samen te brengen in één landelijke beweging van een breed netwerk.