Bodemspiegel


Wat leeft er onder de deelnemers van de LinkedIn groep van Bewust Bodemgebruik.

Het initiatief Bewust Bodemgebruik heeft een LinkedIn-groep van bijna 2.000 leden. Deze groep vertegenwoordigt een belangrijke hoeveelheid kennis en ervaring over de Nederlandse bodem. We gaan deze groep naar hun mening en kennis vragen over actuele onderwerpen zoals bodem- en landgebruik. We zijn daarom gestart met de ‘Bodemspiegel’.

In een Bodemspiegel legt het kernteam van het Initiatief Bewust Bodemgebruik maandelijks een vraag, dilemma of stelling voor aan de leden op LinkedIn. Dat wat we voorleggen pikken we op uit de praktijk van onze netwerken. De gevoerde discussie wordt na een maand samengevat en gepubliceerd op de website van Bewust Bodemgebruik. Op die manier bouwen we bodemverhalen op en hopen uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren.

Daarnaast hopen we meer mensen met verschillende bodemachtergronden met elkaar in gesprek te krijgen. Bodem- en landgebruik raakt veel duurzaamheidsvraagstukken. Met de bodemspiegel willen we bodem- en landgebruik in haar volle breedte laten zien.