Bodemkwaliteit 2020


Aan welke onderwerpen moeten we tot 2020 werken, zodat we na 2020 ook deze maatschappelijke afweging kunnen maken?

De bodem staat ten dienst van duurzame en maatschappelijke opgaven als de voedselproductie, onze drinkwatervoorraad, het gebruik van grondstoffen, energie winning en klimaat adaptatie.

De Omgevingswet vraagt om een maatschappelijk afweging. Hoe gaan we dit vormgeven en wat is nodig aan instrumenten en kennis om deze maatschappelijke afweging te kunnen maken?

Workshop voorzitter: Martijn van Houten (Witteveen en Bos)

Pitches:

Aftrap door Martijn van Houten - setting the scene

Chemische kwaliteit: Sandra Boekhold (RIVM / TCB)
De circulaire economie draagt op alle fronten bij aan maatschappelijk opgaven. Hoe kan de bodem hieraan bijdragen? Past ons huidig gebruik van de bodem en van bouwstoffen ook bij de circulaire economie (met het oog op hergebruik grond, de toepassing van secundaire bouwmaterialen en verwerking van afvalstoffen als secundaire bouwstoffen)? Wat moet de komende 4 jaar veranderen in het werkveld om bodemkwaliteitszorg geschikt te maken voor de circulaire economie?

Biologische kwaliteit: Sytze Keuning (Bioclear BV)
Welke kansen biedt de biologie in de bodem om de bodemkwaliteit (breedte) zo goed mogelijk te laten bijdragen aan maatschappelijke opgaven? Welke biologische kwaliteiten benutten we nu  niet volledig of zien we niet?

Fysische eigenschappen: Matheijs Pleijter (Aequator Groen & Ruimte)
Op welke duurzame wijze benutten we nu al de bodem (in relatie tot maatschappelijke opgaven,  voedsel productie, drinkwater en klimaat adaptatie)? Welke innovaties vinden plaats of moeten gebeuren zodat in 2020 de fysische eigenschappen van de bodem kunnen bijdragen aan de maatschappelijke afwegingen voor duurzaam bodemgebruik.

Doel van de sessie is het verzamelen van agendapunten om de komende 4 jaar mee aan de slag te gaan. Zo voorkomen we dat de bijdrage die de bodem biedt aan maatschappelijk opgaven tussen ‘wal en schip’ vallen.