Bodemkennis: gewild of niet?


Een gezonde bodem is goed voor iedereen: Welke (bodem)kennis is nodig om dit te bereiken? Wat is die kennis? Waarom moet deze kennis gewild zijn? Wat is er zo bijzonder aan bodemkennis? Hoe bereiken we partijen om samen te werken op gebied van bodemkennis?

Workschop voorzitter:Pitch:

Is Nederlandse bodemkennis (inter)nationaal gewild of niet?

In Nederland beschikken we over een brede kennisbasis, maar sluit deze kennisbasis aan de kennis die nodig is voor het oplossen van maatschappelijke opgaven? Beschikken we wel over de juiste en de benodigde kennis om de bodem duurzaam en gezond in te zetten? Deze sessie is bedoeld om te laten zien wat onze kennis bijzonder maakt, hoe deze kennis bijdraagt aan bijvoorbeeld het energiedebat, het realiseren van waterveiligheid, aan oplossingen voor klimaatverandering? Hiervoor moeten we duidelijk kunnen maken wat wij weten wat anderen niet weten en wat onze kennis toevoegt aan de oplossing van maatschappelijke opgaven.

Centrale vraag:
Een gezonde bodem is goed voor iedereen:

  • Welke (bodem)kennis is nodig om dit te bereiken?
  • Wat is die kennis?
  • Waarom moet deze kennis gewild zijn? Wat is er zo bijzonder aan bodemkennis?
  • Hoe bereiken we partijen om samen te werken op gebied van bodemkennis
  • Etc

Concept agendapunt:
In 2020 beschikt Nederland over een internationaal en nationaal gewilde kennisbasis.

Toelichting:
Kennis is macht, maar dan moet die kennis wel benut worden in die vraagstukken waar deze kennis het verschil maakt. We beschikken over kennis die zeker relevant is voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken maar wordt deze kennis niet altijd ingezet. Deels omdat de probleemeigenaren niet weten dat deze kennis bijdraagt aan de oplossing en deels omdat wij onvoldoende duidelijk maken hoe onze kennis het verschil maakt.

Werkvorm:
Territory mapping waarbij we inzichtelijk maken welke kennis er is, wie deze kennis heeft en waar we deze kennis kunnen inzetten zodat de samenleving ervan kan profiteren.