Ik wil Bodem én Water in mijn bestuurdersportefeuille!


Hoe zorgen we ervoor dat bestuurders bij aanvaarding van hun portefeuille direct aan de slag gaan met het bodem- en watersysteem?

Gespreksleider: Gerd de Kruif

Pitch:
Harry Keereweer
Tom Smit
Isabelle Diks

Oud-gedeputeerde in Flevoland en bodemambassadeur Bert Gijsberts over het bodem- en watersysteem: “Dit onderwerp is zo mooi. Eigenlijk zou bij iedere coalitieonderhandeling in een gemeente of provincie de post Bodem & Water een gewilde post moeten zijn voor aanstaande gedeputeerden en wethouders.“ In de workshop tijdens TerrAgenda gaan we met dit wensbeeld aan de gang. Aan de bijeenkomst werken enkele (voormalige) bestuurders mee. Kunnen we met hem het geheim ontrafelen, zodat na de volgende verkiezingen nog meer enthousiaste bestuurders aan de slag gaan met het bodem- en watersysteem?

Centrale vraag:
hoe zorgen we ervoor dat bestuurders bij aanvaarding van hun portefeuille direct aan de slag gaan met het bodem- en watersysteem?

Concept agendapunt:
Drie succesfactoren om het natuurlijke bodem- en watersysteem op de bestuurlijke agenda van decentrale overheden te krijgen.

Werkvorm:

Korte pitches van aanwezige bestuurders en ingewijden. Vervolgens gaan deze inleiders met een groep deelnemers in gesprek.

  • Gesprek tussen een oud-bestuurder en een groep deelnemers waarin wordt doorgevraagd op 'het waarom'. Dus doorvragen waarom iemand bodem, water en ondergrond zo mooi vindt. Deze worden vastgelegd op een flap.
  • Na dit eerste gesprek wordt er doorgedraaid en neemt de bestuurder kort notie van het daarvoor gevoerde gesprek. Vervolgens ligt het accent op ‘het hoe’. Wie of wat kun je gebruiken om het waarom verder te brengen, welke platforms zijn ner, reclame of marketing van het onderwerp, aanschrijven politieke partijen, boegbeelden vragen om het in de partij verder te brengen, een indrukwekkende brochure.
  • Na dit tweede gesprek wordt er weer doorgedraaid en gat het over ‘het wanneer’. Wanneer moet je toekomstige bestuurders en politieke partijen benaderen?