Beheer van de stadsbodem


Hoe gaan we om met een traag reagerend natuurlijk bodem- en watersysteem onder een dynamische stad?

Workshop voorzitter: Gaston Remmers

Pitch:
Henk van den Berg (gemeente Utrecht)

De ondergrond van steden raakt vol. We brengen functies onder de grond, zoals gebouwen, transport, opslag, kabels en leidingen. Deze functies nemen de plaats in die ook is toebedacht aan een toenemende vraag om meer groen in de stad, ter bestrijding van de effecten van de klimaatverandering. En hoe zit het met de wensen om regenwater in de stedelijke bodem op te slaan, het gebruik van bodemenergiesystemen te bevorderen? Hoe gaan we om met de toenemende ruimte-concurrentie? Is er eigenlijk wel iemand die hier zicht op houdt? In deze sessie bespreken we de nut van een ‘ceremoniemeester’ of ‘stadsondergrondregisseur ’ voor iedere bebouwde kom van Nederland. En we bespreken de wenselijkheid van gereedschap, zoals big data en 3D (of zelfs 4D) structuurvisies.

Centrale vraag:
Hoe gaan we om met een traag reagerend natuurlijk bodem- en watersysteem onder een dynamische stad?

Concept agendapunt:
Steden en beleidsmakers, hier ligt een mooie taak om boven- en ondergrond te verbinden!

Werkvorm:
Inleiding door Henk van den Berg. Daarna aan de slag aan tafels: tips en trucs.