(Bodem onder) mens, stad en gezondheid


Hoe kunnen we de leefbaarheid en veiligheid van steden positief beïnvloeden door maatregelen op en in de bodem?

Workshop voorzitter: Gaston Remmers

Pitch:
Dieneke Schram (RIVM)
Joszi Smeets  (YFM-NL)
Wout Veldstra ( gemeente Groningen)

De leefbaarheid en veiligheid van steden staat hoog op de agenda. In deze sessie gaan we via drie invalshoeken aan de slag met de stadsbodem. De eerste is de noodzaak om steden te ontharden, zodat regenwater het bodemsysteem voedt en groen de kans krijgt om aanwezig te zijn in een stedelijke omgeving. In diverse steden lopen acties zoals ´operatie steenbreek´ en ´tegel eruit, plant erin´. De tweede invalshoek is die van het voedsel. Stadslandbouw, moestuintjes, grasdaken, ze zijn in opkomst. Wat kan en mag? De derde invalshoek is die van de gezondheid van de mens. Hoe wordt die beïnvloedt door de omgeving?

Centrale vraag:
Hoe kunnen we de leefbaarheid en veiligheid van steden positief beïnvloeden door maatregelen op en in de bodem?

Concept agendapunt:
Een gezonde stadsbodem is een leverend orgaan, ook voor van haar bewoners op en in de bodem.

Werkvorm:
Drie pitches en drie tafels waarin verder wordt gewerkt.