GG15 1160 x 500
Robuuste bodem onder SDGs

We zijn een dialoog gestart over een "robuuste bodem onder de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's)" dit doen we samen met IenW en BHOS. Hiervoor heeft in november 2017 een bijeenkomst plaats gevonden en op 8 juni 2018 een vervolgbijeenkomst met de ambassadeurs. Daarbij staat SDG 15 herstel ecosysteemdiensten en behoud biodiversiteit centraal, maar wordt de link gelegd met andere SDG's.

voorjaars moestuinen
Better soil, better life!

De bodem is ons natuurlijk kapitaal. We leven erop, we leven ervan.

Het Initiatief Bewust Bodemgebruik is een netwerk van mensen en organisaties. We vragen aandacht voor de bodem als drager van maatschappelijke opgaven.

De bodem gebruiken = de bodem verzorgen.

rsz_wheatseeds_RZ

Zomernieuwsbrief Initiatief Bewust Bodemgebruik

Lees in onze zomernieuwsbrief (pdf, 948 kB) waar het Initiatief Bewust Bodemgebruik mee bezig is.

Zelf nieuws delen? Neem dan contact op met een van de kernteamleden.

titel-balk 650x200

Een congres over wat een jaar aandacht voor de bodem heeft opgeleverd. Afspraken zijn gemaakt over hoe we met de geboekte voortgang doorgaan na 2015. Dit is geformuleerd in De TerrAgenda.

Lees meer over het congresTerrAgenda en bekijk 'de Film' over het Jaar vd Bodem

Bodemambassadeurs sturen brandbrief aan Staatsecretaris Van Velthoven

ambassadeursbijeenkomst juni 2018 400 x 300

De ambassadeurs van het Initiatief Bewust Bodemgebruik roepen met een brandbrief (pdf, 87 kB) de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op tot zorg en aandacht voor het gebruik van het bodem- en watersysteem in de grote transities die op dit moment plaatsvinden.

Bodemspiegel

Doe mee aan de discussie op LinkedIn van initiatief Bewust Bodemgebruik! Maak kennis en kom in gesprek met mensen met verschillende bodemachtergronden. Bodem- en landgebruik raakt aan tal van duurzaamheidsvraagstukken. Met de bodemspiegel willen we bodem- en landgebruik in haar volle breedte laten zien.

Een modern regeerakkoord!

Voorstellen voor vijf noodzakelijke nationale opgaven in de fysieke leefomgeving waaronder Versterking stedelijke regio's en Verduurzaming landelijk gebied. Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu heeft de voorstellen namens alle partijen op 11 mei 2017 aangeboden aan de formateur mw. drs. E. I. Schippers. Lees meer modern regeerakkoord.

Filmpjes van het Initiatief Bewust Bodemgebruik.

Van welke bodem eet jij het liefst?
Van welke bodem eet jij het liefst?

De bodem eet het liefste onbespoten voedsel! Pesticiden komen uiteindelijk in de bodem terecht waar ze schade aanrichten aan het bodemleven.

Voeding van (w)aarde
Voeding van (w)aarde

Voor onze gezondheid is het van belang om gevarieerd te eten. Dit geldt ook voor de bodem. Organische mest en compost zijn dé maaltijden voor een vruchtbare en gezonde bodem.

gevenofgraaien 560-470
Geven of graaien

Bloei jij ook zo op van lekker eten en luieren? De bodem floreert door organische voeding, een groene bedekking en door rust (niet kerende grondbewerking).

bodembovenmaaiveld 560-470
Bodem boven maaiveld

Chips op een zomerse dag of een duik in een zilte zee is heerlijk. Te veel zout is niet goed voor ons en ook niet voor de bodem. Zeekraal en zeekool staan op ons menu. Veel landbouwgewassen kunnen zout niet verdragen.

delevendehuid 560-470
De levende huid

Zonder kleding ben je kwetsbaar voor zon, wind en regen. Bij de bodem is het net zo. De bodem bekleedt zich het liefst met planten om aftakeling te voorkomen.

buikenbodem 560-470
Buik en bodemleven

Een gezonde darmflora maakt nuttige stoffen vrij uit je voedsel. Zo maakt een gezond bodemleven nuttige stoffen vrij voor planten om te groeien. Duurzaam beheer van de bodem draagt hieraan bij.

vastegrond 560-470
Vaste grond

Het bodemleven zorgt voor een bodem waar we op kunnen bouwen. Zonder bodemleven geen voedsel en zonder voedsel geen menselijk bestaan.