rsz_doorsnede_voedselbos
Green Deal Voedselbossen

Richt zich op de ontwikkeling van randvoorwaarden en infrastructuur waarmee de ambitie van areaaluitbreiding handen en voeten kan krijgen. De Green Deal Voedselbossen is op 23 november 2017  ondertekend. Lees meer over de green deal.

voorjaars moestuinen
Better soil, better life!

De bodem is ons natuurlijk kapitaal. We leven erop, we leven ervan.

Het Initiatief Bewust Bodemgebruik is een netwerk van mensen en organisaties. We vragen aandacht voor de bodem als drager van maatschappelijke opgaven.

De bodem gebruiken = de bodem verzorgen.

foto: moestuinen in het voorjaar

Header soils2meet_621x142

Soils2Meet op 19 april in Zutphen

Met pitches van mensen met daarin een hulpvraag waarin de deelnemers hun tanden zetten. Meer informatie en aanmelden. Lees ook de impressies van voorgaande edities van Soils2Meet. #Soils2Meet  @Bewustbodem

titel-balk 650x200

Een congres over wat een jaar aandacht voor de bodem heeft opgeleverd. Afspraken zijn gemaakt over hoe we met de geboekte voortgang doorgaan na 2015. Dit is geformuleerd in De TerrAgenda.

Lees meer over het congresTerrAgenda en bekijk 'de Film' over het Jaar vd Bodem

Green Deal Voedselbossen

OndertekeningGreenDealVoedselbossen 400 x 300

21 partijen hebben de Green Deal Voedselbossen ondertekend. De partijen hebben hun intenties voor de verdere ontwikkeling van de voedselbosbouw in Nederland officieel gemaakt.

Joel Salatin in Nederland

Joel Salatin geeft op vrijdag 20 april en zaterdag 21 april een tweedaagse masterclass in Nederland. Opgeven voor deze masterclass van Joel Salatin kan vanaf nu.

joel-salatin

Bodemspiegel

Doe mee aan de discussie op LinkedIn van initiatief Bewust Bodemgebruik! En maak kennis en kom in gesprek met mensen met verschillende bodemachtergronden. Bodem- en landgebruik raakt aan tal van duurzaamheidsvraagstukken. Met de bodemspiegel willen we bodem- en landgebruik in haar volle breedte laten zien.

Een modern regeerakkoord !

Voorstellen voor vijf noodzakelijke nationale opgaven in de fysieke leefomgeving waaronder Versterking stedelijke regio’s en Verduurzaming landelijk gebied. Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu heeft de voorstellen namens alle partijen op 11 mei 2017 aangeboden aan de formateur mw. drs. E. I. Schippers. Lees meer..

filmpjes  van het Initiatief Bewust Bodemgebruik

Van welke bodem eet jij het liefst?
Van welke bodem eet jij het liefst?

De bodem eet het liefste onbespoten voedsel! Pesticiden komen uiteindelijk in de bodem terecht waar ze schade aanrichten aan het bodemleven

Voeding van (w)aarde
Voeding van (w)aarde

Voor onze gezondheid is het van belang om gevarieerd te eten. Dit geldt ook voor de bodem. Organische mest en compost zijn dé maaltijden voor een vruchtbare en gezonde bodem.

gevenofgraaien 560-470
Geven of graaien

Bloei jij ook zo op van lekker eten en luieren? De bodem floreert door organische voeding, een groene bedekking en door rust (niet kerende grondbewerking).

bodembovenmaaiveld 560-470
Bodem boven maaiveld

Chips op een zomerse dag of een duik in een zilte zee is heerlijk. Te veel zout is niet goed voor ons en ook niet voor de bodem. Zeekraal en zeekool staan op ons menu. Veel landbouwgewassen kunnen zout niet verdragen.

delevendehuid 560-470
De levende huid

Zonder kleding ben je kwetsbaar voor zon, wind en regen. Bij de bodem is het net zo. De bodem bekleedt zich het liefst met planten om aftakeling te voorkomen.

buikenbodem 560-470
Buik en bodemleven

Een gezonde darmflora maakt nuttige stoffen vrij uit je voedsel. Zo maakt een gezond bodemleven nuttige stoffen vrij voor planten om te groeien. Duurzaam beheer van de bodem draagt hieraan bij.

vastegrond 560-470
Vaste grond

Het bodemleven zorgt voor een bodem waar we op kunnen bouwen. Zonder bodemleven geen voedsel en zonder voedsel geen menselijk bestaan.