Herfst-moestuinen
Moestuintje

In de moestuin ervaar je wat voedsel in wezen is. Je maakt er mee hoe groentes groeien en bloeien, hoe moeilijk het is om ze te kweken en hoe heerlijk je zelf groot gebrachte voedselplant smaakt. Ook kinderen zijn met veel zorg en onder-steuning van IVNers moestuintjes aan het opkweken. Zij zullen zich verwonderen over zaadjes die in de grond ontkiemen en uitgroeien tot een groente of kruidenplantje. De moestuintjes zullen hopelijk in de volle grond lekker groot groeien tot een lekker smakend en gezond hapje.

voorjaars moestuinen
Better soil, better life!

De bodem is ons natuurlijk kapitaal. We leven erop, we leven ervan.

Het Initiatief Bewust Bodemgebruik is een netwerk van mensen en organisaties. We vragen aandacht voor de bodem als drager van maatschappelijke opgaven.

De bodem gebruiken = de bodem verzorgen.

foto: moestuinen in het voorjaar

terragenda logo 200 x 400

Het internationale Jaar van de Bodem hebben we in Nederland zeer succesvol afgesloten met een tweede editie van het congres TerrAgenda. Op dit congres was een overzicht te zien van wat een jaar aandacht voor de bodem heeft opgeleverd.

Veel interessante sprekers en vele praktische workshops hebben deze dag tot een succes gemaakt. Even als het grote aantal bezoekers van dit congres. Er zijn afspraken gemaakt over hoe we met de geboekte voortgang doorgaan na 2015. Dit is geformuleerd in De TerrAgenda.

U kunt de TerrAgenda volgen via twitter @BewustBodem  #TerrAgenda #JaarvandeBodem

Lees meer over het congresTerrAgenda en bekijk 'de Film' over het Jaar vd Bodem

Nieuwe bodemambassadeur

Ruud Mantingh

Van boeren komaf, het oog immer op de bodem gericht en met een passie voor kennisoverdracht. Dat is samengevat Ruud Mantingh onze nieuwe bodemambassadeur. Zijn droom is een nieuwe Landbouwvoorlichting.

Kalender activiteiten in Nederland

Bouw mee aan gezonde bodems wereldwijd. Met jouw hulp zullen we politiek en consument overtuigen dat bewust bodemgebruik niet langer kan wachten. Volg de activiteiten in Nederland.

Jaar vd BodemTerrAgenda 2015

Jaaroverzicht van een diversiteit aan activiteiten die in Nederland hebben plaatsgevonden. Deze zijn samengevoegd in een filmpje dat eindigt met de TerrAgenda 2015. Nog meer filmpjes bekijken van het Initiatief Bewust Bodemgebruik

Van welke bodem eet jij het liefst?
Van welke bodem eet jij het liefst?

De bodem eet het liefste onbespoten voedsel! Pesticiden komen uiteindelijk in de bodem terecht waar ze schade aanrichten aan het bodemleven

Voeding van (w)aarde
Voeding van (w)aarde

Voor onze gezondheid is het van belang om gevarieerd te eten. Dit geldt ook voor de bodem. Organische mest en compost zijn dé maaltijden voor een vruchtbare en gezonde bodem.

gevenofgraaien 560-470
Geven of graaien

Bloei jij ook zo op van lekker eten en luieren? De bodem floreert door organische voeding, een groene bedekking en door rust (niet kerende grondbewerking).

bodembovenmaaiveld 560-470
Bodem boven maaiveld

Chips op een zomerse dag of een duik in een zilte zee is heerlijk. Te veel zout is niet goed voor ons en ook niet voor de bodem. Zeekraal en zeekool staan op ons menu. Veel landbouwgewassen kunnen zout niet verdragen.

delevendehuid 560-470
De levende huid

Zonder kleding ben je kwetsbaar voor zon, wind en regen. Bij de bodem is het net zo. De bodem bekleedt zich het liefst met planten om aftakeling te voorkomen.

buikenbodem 560-470
Buik en bodemleven

Een gezonde darmflora maakt nuttige stoffen vrij uit je voedsel. Zo maakt een gezond bodemleven nuttige stoffen vrij voor planten om te groeien. Duurzaam beheer van de bodem draagt hieraan bij.

vastegrond 560-470
Vaste grond

Het bodemleven zorgt voor een bodem waar we op kunnen bouwen. Zonder bodemleven geen voedsel en zonder voedsel geen menselijk bestaan.